Projektovanie

Lokalita»Všetko
Predošlá Nasledovná 1 - 20 z celkom 3 392 inzerátov

STRADER s.r.o.

Šarišská 1997/20 , Stropkov

Projektovanie a výroba nosných systémov káblových trás pre káble a vodiče a telekomunikáciách, dodávka prípojnicových systémov, dodávka upevňovacích systémov, osvetľovacích stĺpov a rozvodných skríň.

*Architektonický ateliér NERD

Metodova 8 , Prešov

Architektonický ateliér. Vypracovanie projektovej dokumentácie od štúdie až po realizačný projekt. Projekty rodinných domov, obytných budov, občianskych stavieb, návrh záhrad.

Riš & Riš - stavebná činnosť

Tepličská cesta 1 , Spišská Nová Ves

Realizácia stavieb a stavebných činností. Výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

AQUAMAAT spol.s r.o.

Námestie Štefana Moyzesa 5 , Banská Bystrica

Navrhovanie a projektovanie inžinierskych sietí a vodohospodárskych stavieb. Projektová dokumentácia, odborné poradenstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Prevádzka verejných kanalizácií.

Fire Specialist

Partizánska cesta 97 , Banská Bystrica

Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Projekty požiarnej ochrany, ďalšie služby špecialistu požiarnej ochrany, služby technika požiarnej ochrany.

Ing. Anton Olekšák - GEOMERA

Zimná 464/66 , Spišská Belá

Zememeračská firma zaoberajúca sa projektovaním, geodetickými prácami, 3D modelmi objektov. Poradenská činnosť týkajúca sa investičnej výstavby. Majetkoprávne vyporiadanie pozemkov a stavieb.

Ing. Juraj Kozakovič - projektovanie

Piesočná 27 , Bratislava

Projektovanie a posudzovanie nových konštrukcií stavieb. Určovanie príčin a zdrojov porúch stavieb a ich konštrukcií. Súdny znalec z odboru stavebníctvo, statika, poruchy stavieb.

Miroslav Moroz - Techagro

Rampová 2418/4 , Košice

Projektovanie, komplexné zriaďovanie archívov, police, osvetlenie, klimatizácia, príslušenstvo archívov.

MARTVAN s.r.o.

C. Majerníka 4664/5 , Martin

Projektovanie, meranie, analýza a kontrola klimatizačných, vykurovacích zariadení a systémov.

DREAMON, s.r.o.

Neslušská cesta 1060/4 , Kysucké Nové Mesto

Administratívne práce

WIG-WELDING s.r.o.

Kalnická cesta 12 , Levice

Projektovanie potrubných rozvodov pre priemysel. Inžinierske služby, príprava 2D a 3D projektovej dokumentácie - P&ID schémy, izometria, montážne výkresy, plány zvárania, statické výpočty.

Ing. PhDr. Gašpar Bartoš - BIOFIRE

Beskydská 6 , Banská Bystrica

Stavba polyfunkčných tirolských kachľových pecí na splyňovanie dreva, vykurovanie celého domu jednou pecou, s funkciou krbu, varenia, pečenia . Projektovanie, poradenstvo.

AA DESIGN, s. r. o.

Bytčická 16 , Žilina

Vypracovanie urbanistických, architektonických štúdií, vypracovanie investičných zámerov a štúdií. Architektúra priemyselných stavieb, bytových, rodinných domov, stavieb občianskej vybavenosti.

ArchiViz - 3D vizualizácie

Gazdovský rad 41 , Šamorín

Výroba 3D vizualizácií pre architektov, realitné kancelárie, developerov, príprava grafických výstupov.

ANGEO s.r.o.

Slnečná 43 , Trnava

Geodetické a kartografické práce - polohopisné a výškopisné plány, vytyčovanie stavieb a pozemkov.

RUKUNATO, s. r. o.

Veterná 43 , Šamorín

Komplexné architektonické a inžinierske služby. Termovízia a energetická certifikácia budov. Katalóg a projekty rodinných domov.

Ing. arch. Eva Ježíšková Lásková - EVArch

Korytnická 1 , Bratislava

Návrhy a realizácie interiérov - bytová architektúra, bytový dizajn, rekonštrukcia bytov od návrhu až po realizáciu interiéru a výrobu, projektovanie stavieb, projektová dokumentácia.

s_form., s.r.o.

Dúbravská cesta 9 , Bratislava

Architektonické práce - vypracovanie projektov stavieb, štúdie, návrhy stavieb, projekty na územné rozhodnutie a stavebné povolenie, projekty na realizáciu stavby.

GeoPLUS, s.r.o.

Brezenská 3 , Brezno

Geodetické a kartografické činnosti, geometrické plány a vytyčovanie hraníc, predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie, vytyčovanie stavieb, porealizačné zameranie skutočného stavu.

Predošlá Nasledovná 1 - 20 z celkom 3 392 inzerátov