DUPOS - Dražba "Čatlošovej Vily" s kúpaliskom - Železná studnička - Bratislava

Lokalita:Bratislava (Bratislava III - Nové Mesto) > Okres Bratislava|Dátum:29.03.2022

3 000 000 € (43,77 €/m²)
3 000 000 € (43,77 €/m²)
Cesta Mládeže 18, Bratislava III - Nové Mesto
Okres Bratislava
Typ:
Dražba
Druh:
Iný objekt na rekreáciu
Stav:
Pôvodný stav
Plocha pozemku:
68 546 m²

Pripravujeme 2. kolo - ZĽAVA 50% - cena 3.000.000,- EUR.

Areál sa nachádza v Hornej Mlynskej doline, k.ú.: Vinohrady, predmet dražby je evidovaný na LV č. 5790.


Spolu sa draží taktiež 68.546 m2 pozemkov, budova Doliečovacieho a rekreačného zariadenia, známa ako sanatórium alebo ako "Čatlošova vila", budova vodoliečby, budova vrátnice, vodojem, regulačná stanica plynu, garáže a dielne, parkovisko pri budove, areál kúpaliska spolu s kamenným mostom ponad vodný tok Vydrice, vodný zdroj, objekt pri bazénoch (bávalý bufet a kabínky a toalety na kúpalisku). Celý areál je oplotený a prístupný z miestnej komunikácie ulice Cesty Mládeže.


Priamo k areálu jazdí MHD - č. 43, zastávka je pár desiatok metrov od vstupu do areálu, jedná sa o poslednú zastávku v danej lokalite. Mestskou hromadnou dopravou je prístupnosť z parkoviska pri ceste na Červený most cca 10 minút. V celej lokalite platí Zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám, okrem s povolením Hlavného mesta SR Bratislavy a lesov SR, čo zaručuje tiché a čisté prostredie. Priamo cez areál preteká vodný tok Vydrica, vodný tok 2. rádu Európskeho významu, v ktorom žije Rak Riavový. Priamo v areály je infraštruktúra - prístupové cesty a chodníky spojenia medzi kúpaliskom a budovou Čatlošovej Vily. Jedná sa o veľmi lukratívnu oblasť v rámci Hlavného mesta Slovenskej republiky. Budova samotnej Čatlošovej vily je národná kultúrna pamiatka.


Doliečovacie a rekreačné zariadenie s.č. 2833 – Čatlošova vila


Predmetom dražby je areál bývalého doliečovacieho zariadenia známeho ako Čatlošova vila spolu s bývalým kúpaliskom na Železnej studničke v Bratislave. Predmet dražby je priamo prístupný miestnou komunikáciou, ulicou Mládeže. Táto komunikácia je vedená ako hlavná cyklistická trasa – autá iba s povolením magistrátu Hlavného mesta. Priamo pred vstupom do areálu je zastávka MHD, ktorá tu má pravidelnú linku – č. 43.


Stavba budovy doliečovacieho a rekreačného strediska bola vybudovaná v roku 1942 ako „Čatlošova vila“. Prístavba „vodoliečby“ bola pristavaná k hlavnej budove v roku 1959. Pôvodná stavba je národnou kultúrnou pamiatkou.


Pôvodná stavba má jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia + podkrovie. Spolu je úžitková plocha 1720,74 m2.


Garáže na p.č. 19635/11-14


Predmetom dražby sú aj garáže umiestnené za budovou garáží a dielne na pozemkoch KN p.č. 19635/11, 19635/12, 19635/13, 19635/14. Stavby boli postavené v roku 1975 na betónovej spevnenej ploche. Ide o 4 prefabrikované betónové garáže, prestrešené plochou strechou s krytinou asfaltová lepenka.


Garáže na p.č. 19635/15


Stavba garáže na parc. č 19635/15 bola daná do užívania v roku 1954. Stavba je postavená na parcele č. 19635/15 na betónových základoch s obvodovým murivom z tehál, strop betónový. Vráta 3x oceľové. Stavba je samostatne stojaca nepodpivničená s jedným nadzemným podlažím. Podlahová plocha garáže je 119,78 m2.


Vrátnica na p.č. 19635/17


Stavba vrátnice je postavená na pozemku KN p.č. 19635/17. Je postavená na betónových základoch. Z prednej strany je stavba drevená v zadnej časti murovaná. Stavba je samostatne stojaca, nepodpivničená s jedným nadzemným podlažím. Stavba bola postavená v roku 1990. Podlahová plocha je 33,97 m2.


Budova na kúpalisku s.č. 2820 p.č. 19628/7


Daná stavba bola postavená v roku 1973. Je umiestnená v spodnej časti na rovinatom pozemku KN p.č. 19628/7 vedľa bazénom. Ide o samostatne stojacu stavbu, čiastočne podpivničené s dvomi nadzemnými podlažiami, pričom II.NP je len nad časťou I.NP, zvyšná časť je terasa. Prístup k stavbe je cez mostík v smere od cesty Mládeže a tiež z okolitých trávnatých plôch umiestnených pri bazénoch.


Strojovňa pitnej vody (vodný zdroj)


Predmet dražby je aj strojovňa pitnej vody, ktorá bola postavená v roku 1961. Je postavená na pozemku KN 19628/3. Stavba je postavená na betónovom základe s obvodovým murivom z tehál hr.0,45m. V objekte je umiestnená elektrická rozvodná skriňa, vykurovanie akumulačnými elektrickými kachľami + 1x elektrický radiátor. Vyhotovený je rozvod vody a elektro, vyhotovený je bleskozvod. vonkajšie úpravy vápenná omietka hladké. Podlahová plocha je 25,71 m2.


Regulačná stanica plynu


Stavba regulačnej stanice plynu je postavená v hornej časti nad stavbou budovy doliečovacieho a rekreačného zariadenia na p.č. 19635/10. Stavba je umiestnená v blízkosti stavby vodojemu. Ide o samostatne stojacu oceľovú stavbu, postavenú na betónových základoch bez stropnej konštrukcie. Prestrešenie je riešené pultovou strieškou z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné úpravy povrchov – náter. Podlaha je vyhotovená ako betónová. Vstupné dvere sú oceľové. Podlahová plocha je 26,2 m2.


Oceľový prístrešok pri garážach


Oceľový prístrešok je postavený oproti monolitickým garážam na pozemku KN p.č. 19635/3. Nosná konštrukcia je vyhotovená z oceľových stĺpikov . Stavba je rozdelená na dve časti oceľovým vlnitým plechom, ktorý tvorí jednu bočnú stenu a predelovaciu stenu. Presteršenie je riešené krovom s krytinou azbestocementové vlnovky, podlaha - betónová.


Vodojem na p.č. 19635/8


Vodojem je postavený na p.č. 19635/8 . Objket sa skladá zo samotnej nádržne o objeme 50m3 a nadzemnej murovanej časti. Podzemná časť ( samotný vodojem) je tvorený betónovou nádržou na uskladnenie pitnej vody.


Drobná stavba - murovaná nad vodojemom


Murovaná drobná stavba nad vodojemom je postavená vedľa regulačnej stanice plynu na p.č. 19635/8. Ide o samostatne stojacu drobnú stavbu postavenú na betónovom základe. Obvodové murivo je z tehál, strop betónový. Zastrešenie je riešené plochu strechou s krytinou natavované asfaltové pásy. Samotná stavba pozostáva z vstupnej miestnosti, z ktorej je prístupný vodojem o objeme 50m3 . Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápenné hladké, vstupné dvere oceľové. Prístup do stavby je po vonkajšom betónovom schodisku. Elektroinštalácia – svetelná.


Bazén detský a plavecký na p.č. 19628/6


Bazény sú umiestnené na rovinatom pozemku KN p.č. 19628/6. Vybudované boli v roku 1960. Bazény boli naposledy rekonštruované v roku 1976. Od roku 2001 nie sú využívané a chátrajú.


Bazény boli napájané vodou z potoka Vydrica cez usadzovaciu a odkaľovaciu nádrž, ktorá je umiestenná vedľa potoka za stavbou úpravovne vody. Steny hlavne plaveckého bazéna sú značne popraskané.


Čistička odpadových vôd na p.č. 19628/2


ČOV je umiestnená na p.č. 19628/2. Z nej je prečistená voda odvádzaná do potoka Vydrica. ČOV je veľká. Sú do nej odkanalizované aj fínske domčeky, ktoré boli pôvodne vybudované pre pracovníkov v doliečovacom a rekreačnom stredisku. ČOV má podľa predloženého znaleckého posudku objem 50m3. Podľa údajov správcu objektu je ČOV navrhnutá pre 120 osôb.


V prípade záujmu o individuálnu obhliadku prosím kontakt tel. č. 0908 258 115 alebo tel. č. 0911 620 317


Predmet dražby sa draží ako stojí a leží.


Informácie o dražbe:


číslo dražby: DD 17a/2022

predmet dražby: Areál Čatlošovej vily a kúpaliska


dátum konania dražby: dňa 07.09.2022
čas konania dražby: 11:00 hod.
Miesto konania dražby: Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28, 821 04 Bratislava, konferenčná miestnosť PRESTO na prízemí


Najnižšie podanie: 3 000 000 eur
Dražobná zábezpeka: 40 000 eur

Číslo účtu: Var. symbol: 172022

termín prvej obhliadky: dňa 17.08.2022 o 11:30
termín druhej obhliadky: dňa 25.08.2022 o 14:30 hod.

Cena stanovená znaleckým posudkom: 6 000 000 eur

Kontakt

DUPOS reality network s.r.o. (2 inzeráty)
Maklér

Predajca: Mgr. Miloš Brezina

Telefón:  0911 ... Zobraziť

DUPOS reality network s.r.o.

Tamaškovičova 17

917 01 Trnava

Kontaktujte predajcu
* povinné údaje