Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Projektovanie

Lokalita»Všetko
Predošlá Nasledovná 1 - 20 z celkom 3 571 inzerátov

JK projekt, s.r.o.

Šafárikova 1 , Levice

Vypracovávanie architektonických štúdií stavieb, ich projektovanie, sprostredkovanie materiálu na výstavbu, vedenie uskutočňovania stavieb a realizácia.

TEXING prest s.r.o

Námestie slobody 8 , Ružomberok

Predaj zámkovej dlažby, obkladov a betónových výrobkov, komplexné projektovanie priemyselných stavieb a stavieb občianskej vybavenosti. Certifikácia strojov a zariadení, podľa noriem EU.

D COMP Trenčín, s.r.o.

Dolný Šianec 1 , Trenčín

Veľkoformátová CAD tlač čb, farebná – plotrovanie, veľkoformátové čb kopírovanie do formátu A0+, viazanie diplomových prác, skenovanie A4-A0 čb, farebné do A3, reprografické služby, potlač CD DVD médií, predaj spotrebného materiálu pre tlačiarne.

JavaProjekt, s.r.o.

Hurbanova 518 , Senica

Kompletná projektová dokumentácia stavieb, vizualizácie v 3D - urbanistické štúdie, projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty ( i k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ ), katalógové projekty, autorský dozor projektanta, sprostredkovanie súvisiacich služieb, bezplatné poradenstvo.

HOFFMANN spol. s r. o. Chrudim

Štěpánkova 98 , Chrudim

Európsky dodávateľ stavebného systému VELOX - HOFFMANN Chrudim, skúsenosti z viac než 2000 realizácií energeticky úsporných a nízkoenergetických domov systémom VELOX po celej ČR, SR a Grécku. Katalóg úspešných i pasívnych rodinných domov zašleme zdarma. Naceníme i stavby podľa vašich projektov-obchod. zastúpenia na Slovensku nájdete na našej stránke v kontaktoch.

STATIC STUDIO, s.r.o.

Baštová 3166/45 , Prešov

Prenájom fasádneho lešenia ALFIX a pojazdného lešenia. Projektovanie stavieb v časti statika. Riešenie geotechnických problémov.

Juraj Maňko – geodetické a kartografické práce

Budovateľská 7 , Prešov

Geodetické a kartografické práce – vytyčovanie stavieb a ciest, predrealizačné a porealizačné zameranie, výpočet kubatúr, vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov.

BADENA, s.r.o.

Martina Lányiho 1/1431 , Kežmarok

Komplexné služby, poradenstvo, návrh, predaj, realizácia - hál, kúpelní, obkladov a dlažieb, 3D vizualizácia.

TANART, s.r.o.

Dolná 2 , Banská Štiavnica

Reštaurovanie, konzervovanie, umelecko-remeselné práce, rekonštrukcie interiérov a exteriérov a reštaurovanie historických fasád.

Hasmont s.r.o. - Protipožiarne zabezpečenie stavieb

Bodiná 127 , Bodiná

Výroba, dodávka, montáž a servis stabilných hasiacich zariadení, projekty požiarnej ochrany. Predaj, montáž, servis vnútorných a vonkajších rozvodov požiarnej vody. Protipožiarne nátery, prepážky.

Milan Sloboda MS Revid

Ulica Vladimíra Clementisa 6444/4 , Trnava

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických do 1000 V, bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.

ERVEARM - plyn, kanál, kúrenie

Slovinky 508 , Slovinky

Montáž vodovodov, kúrenia, kanalizácie a plynu, stavebné práce, rekonštrukcie bytov a domov, projektovanie.

Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ PREŠOV

Okružná 33 , Prešov

Geodetické práce. Projektová dokumentácia pre územné konanie, stavebné a vodoprávne povolenie a pre realizáciu, autorský a stavebný dozor na stavbe.

DIZAJN & REAL, s.r.o

Na doline 10117 , Bratislava

Realizácie stavebných prác, inštalatérske a kúrenárske práce, búracie práce

Ing. Juraj Kozakovič - projektovanie

Piesočná 27 , Bratislava

Projektovanie a posudzovanie nových konštrukcií stavieb. Určovanie príčin a zdrojov porúch stavieb a ich konštrukcií. Súdny znalec z odboru stavebníctvo, statika, poruchy stavieb.

A.R.K. ateliér, s. r. o.

Bytčická 16 , Žilina

Projekčná a poradenská činnosť v oblasti príprav investičných zámerov, architektúry, urbanizmu a tvorby mestského prostredia, interiérový design vrátane realizácie.

Ing. arch. Petr Davídek, s.r.o.

Mendlovo nám. 1a , BRNO

Autorizovaný architekt - rodinné domy, byty, komerčné a priemyselné stavby, rekonštrukcie, interiéry, výstavníctvo, urbanizmus.

Statika stavieb s.r.o.

ul. Ladislava Sáru 7 , Brezno

Projektovanie priemyselných budov,konštrukcie pre technológie, konštrukcie žeriavových dráh, veže, stožiare, komíny, projekty pre stavebné povolenie, realizačná dokumentácia.

Ing. Peter Berezňak - IPV - projektová dokumentácia

Kollárova 1259/21 , Snina

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb pre legalizáciu stavby a stavebné povolenie - prestavby, rekonštrukcie a novostavby, spracovanie vizualizácií interiéru a exteriéru, inžinierska činnosť.

Predošlá Nasledovná 1 - 20 z celkom 3 571 inzerátov